Katalog podpůrných opatření


PŘÍLOHA Č. 1: MATERIÁLY PRO PRÁCI S ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

  • Kolektiv autorů

ZJIŠTĚNÍ ÚROVNĚ ZNALOSTI ČESKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Jméno: Datum:

1. ROZHOVOR

(Pokud žák odpoví smysluplně a vysloví to tak, že pochopíte, co vám chce říct, „odfajfkujte“ kolonku „srozumitelné“. Pokud odpoví na otázku např. „Odkud jste? Já Karel Swierczewski.“, pak zakřížkujte. Pokud vysloví vše tak, že ani při největší snaze a při opakování neporozumíte výslovnosti, zakřížkujte.

Pokud žák odpoví na otázku gramaticky správně, např. na otázku „Odkud jsi?“ odpoví „z Berlína“, „odfajfkujte“. Pokud odpoví Berlín, pak zakřížkujte).

Typ otázky Srozumitelné Gramaticky správně
Pozdravení (jak zareaguje)
Jak se jmenuješ?
Odkud jsi?
Jak dlouho jsi v České republice?
Jaký je tvůj oblíbený předmět ve škole?
Co děláš rád(a), když nejsi ve škole?

2. REAKCE NA OTÁZKY K OBRÁZKU (OBRÁZKY JSOU UVEDENY NÍŽE)

(„Odfajfkujte“, když žák odpoví gramaticky správně, zakřížkujte, pokud použije špatný tvar; u výčtů sledujte počet slov a použitý tvar)

Typ otázky Ideální odpověď Reálná odpověď Poznámky
Co je na obrázku? dům, škola, auto, děti, kluk, holka, město, autobus, silnice, značka, semafor, jeřáb
Obrázek – město
Co dělá auto? Auto jede. Sledujeme tvar slovesa
Co dělá autobus? Autobus stojí.
Co dělají děti? Děti stojí/čekají.
Co děláš ty, než jdeš do školy? Snídám, myju se, čistím si zuby, čekám na autobus…
Kam jde kluk? Kluk jde do školy.
Kdo sedí v autě? Kam jede?
Obrázek – Ájin pokojíček
Co vidíš na obrázku? obraz, panenku, tabuli, zajíce, knihu, postel, koberec, kostky…
Kde je panenka? Panenka je ve skříni. Sledujeme předložku + tvar PJ.
Kde je obrázek? Obrázek je na stěně.

Dáváš rád dárky?

Komu dáš zajíce? Komu dáš panenku? Komu tabuli?

3. POROZUMĚNÍ INSTRUKCÍM

Typ instrukce Splní správně Splní s doplňujícími instrukcemi Nesplní
Otevři si knihu na straně 25.
Přečti.
Vezmi si červenou tužku a napiš tato slova:
auto, teta, panenka.
Postav se.
Sedni si.
Nakresli dům.

4. CO JE TO?

cat

1/ …………………….

zmrzlina

2/ …………………….

kolo

3/ …………………….

postel

4/ …………………….

taska

5/ …………………….

pocitac

6/ …………………….

batoh

7/ …………………….

kalhoty

8/ …………………….

oko

9/ …………………….

lzice

10/ ……………………

5. DEJ DO SPRÁVNÉ FORMY

0 Příklad: Praha Bydlím v … Praze
1 jmenovat se Já … Petr Novák.
2 vařit Můj bratr . dobře.
3 číst – (vy) Co … ?
4 poslouchat – (já) Každé ráno … rádio.
5 hrát Moje sestra … tenis.
6 pracovat – (já) Včera … na počítači.
7 pít – (ty) Proč … včera 4 kávy?
8 jít – (my) Včera . do kina.
9 dělat – (ty) Co . zítra večer?
10 jít – (já) Zítra … spát v ٨ hodin.
11 babička Mám starou …
12 bratr Mám malého .
13 teta Mám dvě …
14 auto Kupuju tři …
15 supermarket Večer jdu nakoupit do …
16 syn To je auto mého …
17 hotel Bydlím v … Slavia.
18 autobus Do školy jedu …
19 šlehačka Mám ráda kávu se …
20 knedlík Dám si guláš a pět …
21 babička Každý den telefonuju …
22 ty Zítra k … přijdu na návštěvu.
23 velký … Město na světě je Mexico City.
24 rychlý Letadlo je . než autobus.
25 otevřít – (vy) … ústa, prosím.
26 počkat – (ty) … na mě před školou, prosím.

 

6. PRÁCE S TEXTEM

(Čerpáno z pracovního listu z portálu www.inkluzivniskola.cz, autorkou textu je Ludmila Bílková.)

Cíl: Zjistit porozumění odbornému textu a orientaci v něm.

POSTUP:

  1. Necháme žáka přečíst text pro sebe.
  2. Poté se zeptáme, o čem je text.
  3. Necháme žáka přečíst text ještě jednou pozorněji a dáme mu za úkol dělat za věty (řádky) značky, nakolik textu rozumí. Před zadáním dobře vysvětlíme.
  4. Dáváme žákovi kontrolní otázky k textu.

Žák může mít k dispozici slovník.

PŘEČTI SI TEXT. O ČEM TO JE?

HLODAVCI

Obraz33400

Hlodavci jsou menší živočichové, patří do skupiny savců. Žijí na zemi, ve vodě i pod zemí. Hlodavci mají 2 hlodavé zuby (= hlodáky), které neustále dorůstají. Proto je musí pořád obrušovat (například okusují větvičky stromů). Hlodavci mají rychlé rozmnožování.Samice může mít mláďata i několik týdnů po sobě, rodí až 8 mláďat v jednom vrhu (porodu). Většina hlodavců jsou býložravci nebo všežravci, živí se semeny, listy, plody, hmyzem či pavouky. Rozšířili se do všech světadílů, i na vzdálené ostrovy. Jsou důležitousoučástí přírody, protože jsou potravou mnoha jiných živočichů, například sov. Někteří hlodavci ale mohou přenášet onemocnění.

K hlodavcům patří mnoho živočichů, v našich lesích žije veverka obecná nebo myšice lesní.

PŘEČTI SI TEXT JEŠTĚ JEDNOU. JAK TOMU ROZUMÍŠ? DOPLŇ ZNAČKY ZA VĚTY.

 rozumím dobře / — rozumím na 50 % / x nerozumím

Hlodavci jsou menší živočichové, patří do skupiny savců.

 Žijí na zemi, ve vodě i pod zemí. Hlodavci mají 2 hlodavé zuby (= hlodáky), které neustále dorůstají. Proto je musí pořád obrušovat (například okusují větvičky stromů).

 Hlodavci mají rychlé rozmnožování. Samice může mít mláďata i několik týdnů po sobě, rodí až 8 mláďat v jednom vrhu (porodu).

 Většina hlodavců jsou býložravci nebo všežravci, živí se semeny, listy, plody, hmyzem či pavouky. Rozšířili se do všech světadílů, i na vzdálené ostrovy.

 Jsou důležitou součástí přírody, protože jsou potravou mnoha jiných živočichů, například sov.

 Někteří hlodavci ale mohou přenášet onemocnění.

ODPOVĚZ:

Do jaké skupiny živočichů patří hlodavci?
Kolik mláďat rodí samice v jednom vrhu?
Žijí hlodavci v Africe?
Jsou hlodavci člověku nebezpeční?
Čím se hlodavci živí?
Jak rozumíš slovům: obrušovat, hlodavé, světadíl?

7. OBRÁZEK MĚSTO K ÚLOZE „REAKCE NA OTÁZKY K OBRÁZKU“

Obraz33426

Obrázek převzat z učebnice: Já a můj svět. Prvouka pro 1. ročník. Brno: Nová škola, 2007. s. 8.

 

8. OBRÁZEK ÁJIN POKOJÍČEK K ÚLOZE „REAKCE NA OTÁZKY K OBRÁZKU“.

Obraz33434

Obrázek převzat z učebnice: Já a můj svět. Prvouka pro 1. ročník. Brno: Nová škola, 2007. s. 25.25.

 

 

Obraz33442

 

 

 

Obraz33450

 

 

 

Obraz33459

 

 

Obraz33466

 

 

Obraz33473

 

 

Obraz33480

 

 

Obraz33487

 

 

Obraz33498

 

 

Obraz33508

 

 

Obraz33518

 

 

Obraz33526