Katalog podpůrných opatření

5

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ TERMINOLOGIE

 • Mgr. Martina Hamplová
 • Mgr. Jana Janková
 • Mgr. Zuzana Ličeníková

Fáze vývoje jednoduchého binokulárního vidění u dítěte:

 • 0–2 měsíce – fixační reflex: v tomto období se dítě dívá pouze jedním okem, druhé může fyziologicky zašilhat.
 • 2. měsíc – binokulární fixační reflex: dítě začíná používat obě oči současně (společně).
 • 3. měsíc – reflex konvergence a divergence: v tomto období dítě sleduje bližší i vzdálenější předměty oběma očima.
 • 4. měsíc – reflex akomodace: dítě dokáže zaostřit na bližší i vzdálenější předměty.
 • 6. měsíc – reflex fúze: fúze znamená spojení obrazů z pravého a levého oka v jeden smys­lový vjem v centrálním nervovém systému (dále jen CNS). zdokonalení a upevnění konvergence a akomodace.
 • 9. měsíc – upevnění binokulárních reflexů, začíná se vyvíjet hloubkové a prostorové vidění.
 • do 1. roku – rozvoj prostorového vidění (stereopse) = zdokonalení vztahu mezi konvergencí a akomodací.
 • do šesti let věku dítěte – upevnění binokulárních funkcí vidění, binokulární reflexy se zdokonalují a stabilizují.

Klasifikace zrakového postižení podle doporučení WHO:

 • Lehká a střední slabozrakost – zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) – minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10). 3/10–1/10.
 • Silná slabozrakost – zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) – minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05). 1/10–10/20.
 • Těžce slabý zrak
  • a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) – minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02). 1/20–1/50,
  • b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů.
 • Praktická nevidomost – zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena.
 • Úplná nevidomost – ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí.

Stupně jednoduchého binokulárního vidění:

 • Superpozice – schopnost překrýt oběma očima nestejné obrázky.
 • Fúze – spojení dvou obrázků v různě velkém rozsahu. U fúze je důležitá šířka fúze, tj. rozsah konvergence, divergence a výšky, ve kterých dítě udrží obrázky obou očí spojeny.
 • Stereopse – schopnost vytvořit spojením dvou obrazů hloubkový vjem (3D obraz).