Katalog podpůrných opatření

7

SEZNAM ORGANIZACÍ DŮLEŽITÝCH PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

 • Mgr. Zuzana Ličeníková
 • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel.: 221 462 462, fax: 221 462 461, web: www.sons.cz. Kontakty na oblastní pracoviště naleznete na webových stránkách.

TyfloCentra:

Tyfloservisy:

Společná webová stránka pro všechny Tyfloservisy v ČR: www.tyfloservis.cz.

Tyfloservisy najdete v těchto městech ČR: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín.

SPC pro zrakově postižené:

Společná webová stránka pro všechna SPC v ČR: www.apspc.cz.

SPC pro ZP najdete v těchto městech ČR: Praha, Benešov (od 1. 9. 2015), Moravská Třebová, Litovel, Opava, Brno, Jihlava, Hradec Králové, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Karlovy Vary, Ústí nad Labem.

 • Adresa SPC: nám. Míru 19, PSČ 120 00, Praha 2, telefon: 224 252 771, 222 520 269, e-mail: spc@skolazrak.cz, www.skolazrak.cz.
 • Adresa SPC: Horáčkova 1095, PSČ 140 00, Praha 4, telefon: 241 731 406, 604 563 786, e-mail: spc.mshorackova@email.cz, SPC je detašovaným pracovištěm Střední školy Aloise Klara, ředitelství školy: Vídeňská 28, Praha 4.
 • Adresa SPC: Loretánská 19, PSČ 100 00, Praha 1, telefon: 220 514 481, e-mail: spc.jjezka@centrum.cz, www.integracezrak.cz.
 • Adresa SPC: Zachariášova 5, PSČ 370 04, České Budějovice, telefon: 387 435 831, 725 932 612, e-mail: spccb@mybox.cz, www.mscb.unas.cz.
 • Adresa SPC: Nad Týncem 38, PSČ 312 18, Plzeň, telefon: 377 263 569, e-mail: spczrak@volny.cz.
 • Adresa SPC (soukromé SPC Démosthenes): Mírová 2, PSČ 400 11, Ústí nad Labem, telefon: 475 259 317, e-mail: spc@demosthenes.cz, www.demosthenes.cz.
 • Adresa SPC: Tyršova 1, PSČ 460 01, Liberec 5, telefon: 482 710 332, 485 312 875, 725 961 643, e-mail: spzs.nemocnice@seznam.cz, www.zsnemlib-spc.cz.
 • Adresa SPC: Šimkova 879, PSČ 500 03, Hradec Králové, telefon: 495 518 261, e-mail: sms.spc.hk@gmail.com, www.spczphk.wbs.cz.
 • Adresa: Komenského 287, PSČ 571 01, Moravská Třebová, telefon: 461 310 467, e-mail: spc-mt@seznam.cz.
 • Adresa SPC: Demlova 28, PSČ 586 01, Jihlava, telefon: 567 323 512, e-mail: smsji@seznam.cz.
 • Adresa SPC: Kamenomlýnská 2, PSČ 603 00, Brno, telefon: 543 321 303, e-mail: spc@sss-ou.cz,www.sss-ou.cz.
 • Adresa SPC: Tomkova 411/42, PSČ 779 00, Olomouc – Hejčín, telefon: 581 580 932, e-mail: m.spurnik@gmail.com, pavlinabaslerova@seznam.cz.
 • Adresa SPC: Mostní 2397, PSČ 760 01, Zlín, telefon: 577 005 800–805, 605 977 286, e-mail: spc@ddskolyzlin.cz, SPC je zařazeno k SPC Duha Zlín, Lazy, www.ddskolyzlin.cz.
 • Adresa SPC: Havlíčkova 1, PSČ 746 01, Opava, telefon: 553 623 438, e-mail: spczrak.opava@seznam.cz, www.zshavlickova.opava.cz.
 • Adresa SPC (od 1. 9. 2015): Táborská 458, PSČ 256 01 Benešov, telefon: 224 826 860, e-mail: spc@eda.cz, www.eda.cz.

Raná péče:

 • Společnost pro ranou péči, adresa: Klimentská 2, PSČ 110 00, Praha 1, telefon: 224 826 858,
  e-mail: centrum@ranapece.cz, www.ranapece.cz.
 • Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s., Matoušova 406, 470 07 Liberec 7, e-mail: liberec@ranapece.eu, www.ranapece.eu.
 • Středisko pro ranou péči Plzeň, o. p. s., Tomanova 5, 301 00 Plzeň, e-mail: plzen@ranapece.eu, www.ranapece.eu.
 • Raná péče Eda, o. p. s., Trojická 2/387, 128 00 Praha 2, e-mail: praha@ranapece.eu, www.ranapece.eu.
 • Středisko rané péče pro děti se zrakovým postižením, adresa: Nerudova 321/7, 602 00 Brno, telefon: +420 541 236 743, e-mail: brno@ranapece.cz, www.ranapece.cz

Další důležité organizace z oblasti péče o osoby se zrakovým postižením:

 • Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o. p. s., web: www.dedina.cz.
 • Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, www.okamzik.cz.
 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Ve Smečkách 15, Praha 1, 115 17, tel.: 222 210 492, web: www.kt.cz.
 • Centrum zrakových vad, s. r. o., areál FN v Motole, budova č. 16, V Úvalu 84/1, Praha 5, 150 06 – Motol, web: www.iczv.cz.