Katalog podpůrných opatření

4.4.1

Didaktické pomůcky

 • Lada Márkusová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák s omezenými možnostmi získávání informací běžným způsobem.
 • U žáka je oslabena představivost a jsou narušeny exekutivní funkce.
 • Žák má obtíže v oblasti smyslového vnímání.
 • Žák se ztíženě orientuje na ploše, v prostoru, na stránce.

Popis opatření

V čem spočívá

Didaktické pomůcky jsou určité předměty, které žák používá ve výchovně-vzdělávacím procesu k dosažení daných pedagogických cílů. Důležité je vhodné zvolení konkrétní pomůcky vzhledem ke stupni zrakového postižení.

Čemu pomáhá

 • Získávání vědomostí a dovedností.
 • Zvyšování efektivity školní práce.
 • Umožňování konkrétní názornosti.
 • Rozvoji logického myšlení.
 • Rozvoji paměti.
 • Užívání různých způsobů komunikace.
 • Rozvoji zrakového i sluchového vnímání.
 • Rozvoji hrubé i jemné motoriky.
 • Udržení pozornosti.
 • Vzbuzování zájmu o získávání nových znalostí a zkušeností.
 • Podněcování zvědavosti.
 • Motivování k další práci.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Většinu pomůcek lze koupit v hračkářství nebo papírnictví, některé pomůcky, především pro rozvoj smyslů, je možné vyrobit. Firmy zabývající se distribucí didaktických pomůcek jsou: Aurednik, Baribal, Makra, Stiefel-Eurocart, Eurohračky, Lendid a mnoho dalších.

Na co klást důraz

 • Vhodný výběr pomůcky vzhledem k druhu a stupni postižení.
 • Vhodný výběr pomůcky vzhledem k cíli výchovně-vzdělávacího procesu.

rizika

 • Financování tzv. spotřebního materiálu.
 • Pořizovací cena pomůcky a její následné využívání.
 • Nedostatek finančních prostředků na obnovu didaktických pomůcek, popř. na jejich opravu.

Ilustrační příklad

Příkladem dobré praxe je i tento případ: Žák 1. třídy měl problémy při čtení. Při domácí přípravě čtení si sedal mamince na klín, bral učebnici do ruky a různě ji nakláněl. Stačilo žákovi koupit na úkoly čtecí stojánek na knihy a do školy pořídit lavici se sklopnou deskou. Při orientaci na stránce pomohla žákovi výrazná jednobarevná záložka, kterou si ukazoval řádek. V učebnici matematiky, kde jsou jednotlivá cvičení nahromaděna, byla stránka zvětšena a rozstříhána na jednotlivé úkoly, které učitelka předkládala žákovi jednotlivě.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

– používají stejné pomůcky jako ostatní děti – smyslová výchova.

– stejné pomůcky jako ostatní žáci.

– stejné pomůcky jako ostatní žáci.

Stupeň 2

MŠ:

 • používají stejné pomůcky jako ostatní děti – smyslová výchova;
 • pexesa;
 • domina;
 • konstrukční stavebnice;
 • mozaiky;
 • omalovánky;
 • barevné papíry se sytými barvami;
 • provlékání, navlékání;
 • grafomotorické listy na procvičování senzomotorické koordinace;
 • hledání rozdílů;
 • vyšívací obrázky – provlékání dřevěných tvarů;
 • puzzle;
 • půlené obrázky – skládání rozdělených obrázků na poloviny, čtvrtiny, osminy;
 • deskové hry;
 • Orffovy hudební nástroje;
 • rytmické hudební nástroje.

ZŠ:

 • učebnice;
 • čtecí stojánek na učebnice;
 • sešity;
 • výrazná jednobarevná záložka – udržení řádku při čtení;
 • mapy, atlasy;
 • Orffovy hudební nástroje.

SŠ:

 • používají stejné pomůcky jako ostatní žáci.

Stupeň 3

MŠ:

 • rozdělené skládačky – půlené obrázky;
 • stínové domino – reálný předmět a jeho stín;
 • pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky;
 • stírací destičky a fixy se silnější stopou – rozvoj grafomotoriky;
 • omalovánky se silnějšími konturami;
 • barevné papíry s výraznými barvami;
 • mozaiky – různé druhy, raději větší prvky s výraznějšími barvami;
 • příběhové karty – skládání karet podle časového sledu činností;
 • plastelína;
 • prstové barvy;
 • „hledej tvary“ – přiřazování ke kartičkám i podle barev;
 • Lokon – třídílná sada pro rozvoj orientace, početních představ, pozic;
 • Farma – provlékání zvířátek;
 • Barvínek – napichování tvarů podle předlohy;
 • protiklady – karty s výraznými obrázky;
 • asociace – co k sobě patří;
 • pojmenuj a přiřaď – přiřazování jednoho obrázku do skupiny (zobecňování);
 • profese – přiřazování obrázků k různým povoláním;
 • rozeznávání hudebních nástrojů – hledání karet s obrázkem podle zvuku;
 • magnetické bludiště – posunování předmětu po dráze;
 • puzzle: písmena a číslice.

ZŠ:

 • výrazná jednobarevná záložka;
 • fixy, zvýrazňovače;
 • gelová pera;
 • pastelky se silnou, výraznou stopou;
 • voskovky;
 • prstové barvy;
 • plastelína.

SŠ:

 • gelová pera;
 • fixy.

Stupeň 4

MŠ:

 • vkládací krabice;
 • kubusy různých tvarů – stavění komínů podle velikosti;
 • provlékání, navlékání korálků;
 • napichování barevných geometrických tvarů na stojánky;
 • hmatové labyrinty;
 • stírací destičky a fixy se silnou stopou;
 • plastelína;
 • prstové barvy;
 • barevné reflexní papíry;
 • výrazné barevné karty – hledání stejných barev;
 • pytlíčky s předměty – hledání stejných předmětů hmatem;
 • konstruktivní stavebnice;
 • Farma – provlékání zvířátek (i podle předlohy);
 • Poznáváme tvary – skládání dřevěných tvarů podle předlohy;
 • přiřazování barev – kontura obrázků, přiřazují se barvy;
 • puzzle: písmena a číslice.

ZŠ:

 • modely geometrických těles;
 • zlomkové počitadlo;
 • magnetické tabulky s geometrickými tvary;
 • prstové barvy;
 • plastelína;
 • fixy se širokou stopou.

SŠ:

 • používají se speciální didaktické pomůcky.

Stupeň 5

MŠ:

 • destičky (podložky) pro vkládání geometrických tvarů;
 • pracovní desky s kolíčky;
 • hmatové pytlíčky – látkové pytlíčky s předmětem;
 • šroubovací stavebnice – hledají stejné tvary;
 • zatloukací stavebnice – dřevěné;
 • napichování různých tvarů na stojánky;
 • skleničky pro výcvik čichu pro rozeznávání vůní a pachů;
 • zatemněná sklenice s různými předměty – hmatové vnímání;
 • Orffovy hudební nástroje;
 • pískací hračky s různými zvuky;
 • Bingo – rozeznávání zvuků;
 • plastelína;
 • provlékání;
 • navlékaní korálků různých velikostí;
 • drátěné labyrinty;
 • konstrukční stavebnice;
 • kubusy různých tvarů.

ZŠ:

 • modely geometrických těles;
 • zlomkové počitadlo;
 • magnetické tabulky s geometrickými tvary;
 • prstové barvy;
 • plastelína.

SŠ:

 • používají se speciální didaktické pomůcky.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

Příklady některých odkazů:

www.makra.cz,

www.baribal.cz,

www.aurednik.cz,

www.lendid.cz,

www.stiefel-eurocart.cz

a mnoho dalších.