Katalog podpůrných opatření

8

LITERATURA

  • Kolektiv autorů

1. FINKOVÁ, D.. LUDÍKOVÁ, L.. RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5.

2. BASLEROVÁ, P. a kol. Diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3051-5.

3. BASLEROVÁ, P. a kol. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2012. ISBN 798-80-244-3307-3.

4. KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996. ISBN 80-85801-65-5.

5. KEBLOVÁ, A. Náprava poruch binokulárního vidění. Praha: Septima, 2000. ISBN 80-7216-121-0.

6. MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-476-4.

7. MORAVCOVÁ, D.. MATOUŠKOVÁ, E. Rozvoj dovedností zrakového vnímání. Praha: IAZT, 2011. ISBN 978-80-254-9877-4.

8. NIELSENOVÁ, L. Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Praha: ISV Nakladatelství, 1998. ISBN 80-85866-26-9.

9. SCHINDLEROVÁ, O. a kol. Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých. Praha: Tyfloservis, 2007. ISBN 978-80-239-8822-2.

10. URBÁNKOVÁ, M. Reedukace zrakového vnímání tupozrakých a šilhavých dětí předškolního věku. Brno: KPÚ, 1985.