Katalog podpůrných opatření

2

DOPAD OSLABENÍ KOGNITIVNÍHO VÝKONU A MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ NA OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ

  • Kolektiv autorů

Mentální postižení i oslabení kognitivního výkonu dítěte či žáka se výrazně promítá do všech oblastí života včetně edukace. Následující podkapitoly rámcově vymezují specifika mentálního postižení a oslabení kognitivního výkonu ve vztahu k procesu vzdělávání.


Podkapitoly:

  1. 2.1 ŽÁK S OSLABENÍM KOGNITIVNÍHO VÝKONU
  2. 2.2 ŽÁK S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM