Katalog podpůrných opatření

5

UŽITEČNÉ ODKAZY

 • Kolektiv autorů
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. (SPMP ČR), e-mail: spmp@seznam.cz.
 • Klub přátel a rodičů dětí s Downovým syndromem, e-mail: downsyndrom@centrum.cz.
 • SPOLU Olomouc, e-mail: spolu.spi@volny.cz.
 • Dětské centrum Pomněnka (České Budějovice): www.centrumpomnenka.cz.
 • Centrum pro rozvoj učení a myšlení (Centrum Rozum): www.centrumrozum.cz.
 • COGITO – Centrum kognitivní edukace: www.centrum-cogito.cz.
 • DYS-centrum Praha, o. s.: www.dyscentrum.org.
 • Kritické myšlení, o. s.: www.kritickemysleni.cz.
 • Rytmus – Od klienta k občanovi, o. p. s.: www.rytmus.org.
 • SPIN – nestátní nezisková organizace pro rozvoj metody videotrénink interakcí v České republice: www.spin-vti.cz.
 • Společnost Montessori: www.montessoricr.cz.
 • Programy rozvoje osobnosti Feuersteinovo instrumentální obohacování – Učíme se učit se: www.ucime-se-ucit.cz.
 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR.
 • Dětské centrum 1990 se sídlem v Olomouci.
 • Koruna – sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí.
 • Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením.
 • Svítání – sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem, Pardubice.
 • www.dobromysl.cz.
 • www.autismus.cz.
 • www.apla.cz.
 • www.apspc.cz.
 • www.spmpcr.cz.