Katalog podpůrných opatření

3

DIAGNOSTIKA ŽÁKA, ZEJMÉNA S DŮRAZEM NA PEDAGOGICKOU DIAGNOSTIKU

  • Kolektiv autorů

Pedagogická diagnostika je nedílnou součástí složitého výchovně-vzdělávacího procesu. Jde o proces zjišťování, rozpoznávání, klasifikování, posuzování a charakterizování úrovně pedagogického rozvoje objektu výchovy, ale také průběhu a výsledku výchovně-vzdělávacího procesu s cílem určit současný stav a stanovit diagnózu.

Diagnóza je tedy hodnotícím zjištěním aktuálního stavu úrovně žáka. Smyslem celého procesu diagnostikování je určit výchovně-vzdělávací strategie, navrhnout pedagogická opatření – stanovit prognózu. Může jít o rozvoj nedostatečně využité potenciality, dispozic nebo také změnu vstupních požadavků, případně o kombinaci obojího. Úkolem diagnostiky je tedy především rozpoznání určitého stavu, stanovení jeho příčin a návrh potřebných opatření. Pedagogickou diagnostiku provádí pedagog ve třídě.


Podkapitoly:

  1. 3.1 PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTICKÉ METODY
  2. 3.2 OBLASTI PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY