Katalog podpůrných opatření

3.5

STUPNĚ PODPORY V NÁVAZNOSTI NA DIAGNOSTIKU ŽÁKA

  • Kolektiv autorů

Na základě (speciálně)pedagogické, psychologické diagnostiky (vypracované školním poradenským pracovištěm či SPC) se určí vzdělávací potřeby a stupeň podpory, který náleží konkrétnímu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), přičemž každému stupni podpory pak odpovídá určitý výčet podpůrných opatření. Podrobnou diagnostikou a stanovením konečného stupně podpůrných opatření se zabývá Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II., Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením (Univerzita Palackého v Olomouci, 2012), potažmo publikace Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu (Valenta, Michalík, Lečbych a kol., 2012), s tím, že v uvedených „diagnostických manuálech“ je první a druhý stupeň podpůrných opatření tohoto katalogu (tj. 1. a 2. stupeň) sloučen v jeden (tj. 1. stupeň).

DO I. STUPNĚ

zařazujeme žáky, kteří ve školsky významných schopnostech a dovednostech, znalostech, vědomostech a návycích dlouhodobě podávají podprůměrný výkon, a žáky s dočasným oslabením kognitivního výkonu (do 6 měsíců) z důvodu nepříznivých vnitřních faktorů (např. oslabení po delší nemoci, úrazu) a faktorů environmentálních (např. nepříznivé změny v rodině, změna bydliště).

DO II. STUPNĚ

zařazujeme děti a žáky s oslabením kognitivního výkonu, který ve školsky významných schopnostech a dovednostech, znalostech, vědomostech a návycích odpovídá dolnímu pásmu podprůměru intelektových schopností, což má za následek dlouhodobé selhávání napříč vzdělávacími oblastmi.

DO III. STUPNĚ

zařazujeme děti a žáky, jejichž výkon ve školsky významných schopnostech a dovednostech, znalostech, vědomostech či návycích odpovídá rozložení lehkého mentálního postižení (lehké mentální retardace), popř. horního pásma středně těžkého mentálního postižení (středně těžké mentální retardace).

DO IV. STUPNĚ

zařazujeme děti a žáky, jejichž výkon ve školsky významných schopnostech a dovednostech, vědomostech a návycích odpovídá rozložení středně těžkého mentálního postižení (středně těžké mentální retardace).

DO V. STUPNĚ

zařazujeme děti a žáky, jejichž výkon ve schopnostech a dovednostech, znalostech a návycích odpovídá dolní hranici středně těžkého mentálního postižení (středně těžké mentální retardace) a těžkého, případně i hlubokého mentálního postižení (těžké, případně i hluboké mentální retardace).