Katalog podpůrných opatření

3

KOMU JSOU PODPŮRNÁ OPATŘENÍ URČENA

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Mgr. Jindřich Monček
  • PaedDr. Pavlína Baslerová

Základním příjemcem a uživatelem podpůrného opatření je žák se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci Katalogu PO pracujeme dále s tímto pojmem (žák) a rozumíme jím jak žáky základních a středních škol, tak i dítě (navštěvující mateřskou školu) a studenta (studuje vyšší odbornou školu). Aplikace podpůrných opatření je však zásadně v rukou pedagogických pracovníků. Unikátnost podpůrných opatření spočívá zejména v jejich adresnosti. Doporučení ke vzdělávání by napříště měla mít podobu konkrétních podpůrných opatření, která budou konkrétně ovlivňovat žákovo vzdělávání. Učitel tak dostane jasný návod, který mu usnadní přípravu na vyučování a nabídne mu konkrétní techniky, jak se žákem pracovat.


Podkapitoly:

  1. 3.1 STUPNĚ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
  2. 3.2 ROZDÍLY VE STUPNÍCH PO
  3. 3.3 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ U ŽÁKŮ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
  4. 3.4 KVANTITATIVNÍ STRÁNKA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – POČTY ŽÁKŮ S SVP
  5. 3.5 ZÁVĚR
  6. 3.6 LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE