Katalog podpůrných opatření

9

METODIKA PRÁCE S KATALOGEM PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

  • PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.
  • Mgr. Zuzana Žampachová

Katalog podpůrných opatření je významným pomocníkem pro pedagogy, kteří vzdělávají děti, žáky a studenty nejen se zdravotním postižením, ale také se sociálním znevýhodněním a s oslabením dílčích funkcí (dle specifik jednotlivých katalogů). V rámci změny pohledu na žáka se přechází také od dělení žáků podle zdravotního postižení, sociálního a zdravotního znevýhodnění na posuzování potřeby podpůrných opatření, která zdravotní a jiný stav žáka vyžaduje. Tato změna by měla přinést pedagogům možnost vytvořit pro žáky se zdravotním postižením, oslabením nebo zdravotním či sociálním znevýhodněním takové podmínky, které jim zajistí stejně jako jejich zdravým spolužákům rovný přístup ke vzdělávání bez předsudků a diskriminačních omezení.

Vzhledem k široké škále problémů, které Katalog podpůrných opatření řeší, má několik částí:

  1. Obecná část.
  2. Navazující zvláštní (dílčí) části Katalogu PO – uvádějící konkrétní formy podpory žákům, kteří ji potřebují z důvodu negativního dopadu jejich zdravotního stavu či sociálního statutu na vzdělávání.

Podkapitoly:

  1. 9.1 OBECNÁ ČÁST KATALOGU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
  2. 9.2 DÍLČÍ ČÁSTI KATALOGU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
  3. 9.3 TIŠTĚNÁ VERZE KATALOGŮ
  4. 9.4 ELEKTRONICKÁ VERZE KATALOGU
  5. 9.5 JAK PRACOVAT S KATALOGEM PO
  6. 9.6 ZÁVĚR