Katalog podpůrných opatření

6

ŠKOLA A PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

 • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
 • Mgr. Jindřich Monček
 • PaedDr. Pavlína Baslerová
 • PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Z povahy věci jsou podpůrná opatření určena „vždy“ žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami. Hovoříme také o žácích s potřebou podpůrných opatření. Nelze však zapomenout, že podpůrná opatření jsou žákům poskytována v prostředí školy – za aktivní účasti aktérů vzdělávání: učitelek a učitelů, ředitelek a ředitelů škol a osob v dalších profesních i funkčních pozicích školy a vzdělávací soustavy.


Podkapitoly:

 1. 6.1 POVINNOSTI ŠKOLY PŘI PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ S SVP
 2. 6.2 ŽÁK JE NORMÁLNÍ, I KDYŽ JE S POSTIŽENÍM
 3. 6.3 PROVÁZANOST RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ SE ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PLÁNY A INDIVIDUÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PLÁNY ŽÁKA
 4. 6.4 ROLE ŘEDITELE VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S SVP
 5. 6.5 UČITEL A JEHO PŮSOBNOST PŘI POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ
 6. 6.6 TŘÍDNÍ UČITEL A ŽÁK S SVP
 7. 6.7 VÝCHOVNÝ PORADCE
 8. 6.8 METODIK PREVENCE
 9. 6.9 ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
 10. 6.10 ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
 11. 6.11 ASISTENT PEDAGOGA
 12. 6.12 VZTAHY S OSTATNÍMI SUBJEKTY (OSPOD, LÉKAŘI)
 13. 6.13 ZÁVĚR
 14. 6.14 LITERATURA