Katalog podpůrných opatření

3.5

ZÁVĚR

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Mgr. Jindřich Monček
  • PaedDr. Pavlína Baslerová

Přijetí koncepce podpůrných opatření a jejich rozdělení do pěti stupňů podpory s sebou nese nové příležitosti nejen pro vzdělávání žáků dnes označovaných jako žáci se zdravotním postižením či znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním. Je novou šancí k nastavení rovných příležitostí pro vzdělávání všech žáků v České republice.

Soubor konkrétních podpůrných opatření, která budou provázet vzdělávání každého jednotlivého žáka, umožní sestavení konkrétního vzdělávacího plánu pro žáka, který podpůrná opatření potřebuje k naplnění svých vzdělávacích možností. Tak bude vytvořen předpoklad pro jeho vyhodnocování a v neposlední řadě bude možné srovnat náklady na vzdělávání žáků s obdobnými vzdělávacími potřebami v rámci České republiky.

Uvedená charakteristika stupňů podpůrných opatření a dále popsané způsoby jejich poskytování musí být chápány jako systém, který se přizpůsobuje potřebám žáka, a ne jako model, do kterého je žák násilně včleňován.