Katalog podpůrných opatření

6

UŽITEČNÉ KONTAKTY

  • Kolektiv autorů

Od roku 2001 v rámci experimentálního ověřování poradenských služeb a péče o klienty s autismem vznikly v jednotlivých krajích pozice tzv. krajských koordinátorů, kteří začali pracovat na zlepšení podpory žáků s autismem a vytvořili také základ metodické podpory pro pedagogy a rodiče. Experimentální ověřování přešlo dne 24. 6. 2003 v projekt MŠMT „Poradenské služby pro klienty s autismem a poruchami autistického spektra (PAS)“ (Věstník MŠMT ČR č. 8/2003, č. j.15987/2003-24). Díky tomuto projektu bylo v každém kraji pověřeno jedno školské poradenské zařízení, které plnilo koordinační úlohu v rámci daného regionu. V současné době je v každém kraji poradenské zařízení, kde pracuje jeden či více pověřených pracovníků, kteří disponují řadou informací, jež mohou pedagogům pomoci. Pedagogové ze škol se mohou obracet na tyto koordinátory se žádostí o metodickou podporu a pomoc. Seznam pracovišť i konkrétní jména naleznete na následující straně.

V České republice v současné době působí celá řada různých organizací, které podporují lidi s PAS. Jde většinou o nestátní neziskové organizace, jež zajišťují podporu v oblasti sociálních služeb: ranou péči, sociálně-právní poradenství, osobní asistenci, sociální rehabilitaci apod. V každém regionu lze najít alespoň jednu takovou organizaci, která pracuje ve prospěch lidí s PAS a zajišťuje alespoň některou službu. Vzhledem k množství organizací, které v současné době v republice pracují, je nelze všechny vyjmenovat. Nicméně jsou zde organizace, které patří k historicky nejstarším a stále na poli autismu vyvíjejí činnost, např. AUTISTIK, nebo jsou to organizace poskytující komplexní služby od rané péče až po zaměstnávání lidí s autismem, které mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti, jako je APLA – Asociace pomáhající lidem s autismem (www.apla.cz). Tato organizace, která má také své regionální organizace po republice, se specializuje nejen na sociální péči o klienty s PAS, ale její pražská a středočeská pobočka disponuje také diagnostickým centrem a pracuje i na poli školského poradenství – provozuje speciální pedagogické centrum (spc@apla.cz).

V různých regionech působí také různí odborníci, kteří pracují ve prospěch lidí s autismem. Jsou to většinou terapeuti nebo různí osvětoví pracovníci, kteří se snaží o podporu lidí s PAS a nabízejí buď své terapeutické služby, nebo různé přednášky a osvětové akce.

Bohužel je také řada organizací a jedinců, kteří na autismu vydělávají nebo šíří nepravdivé informace či polopravdy a nepodložená tvrzení vydávají za vědecká zjištění. Každý pedagog i rodič dítěte s autismem by se měl vždy přesvědčit o renomovanosti odborníka, se kterým se setká, a hledat reference, které vypovídají o jeho působení. Jedním ze základních vodítek je například tvrzení, že tento odborník vyléčí autismus, nebo si za služby nechá platit nezvykle vysoké částky, které neodpovídají běžným cenám za poskytované služby.

ADRESÁŘ KRAJSKÝCH KOORDINÁTORŮ

Hl. m. Praha

PhDr. Olga Opekarová, SPC při SŠ, ZŠ a MŠ, Chotouňská 476, 108 00 Praha 10, tel.: 274 772 945/736 623 983, spc.chotounska@volny.cz

Středočeský

Mgr. Vladimíra Nedbalová, PPP Kolín, Jaselská 826, 280 02 Kolín, tel.: 321 722 116, nedbalova@pppsk.cz

Mgr. Václava Břečková, PPP Kolín, Jaselská 826, 280 02 Kolín, breckova@pppsk.cz

Jihočeský

Mgr. Jana Písková, SPC při MŠ, ZŠ a PrŠ, Štítného 3, 370 00 České Budějovice, tel.: 387 311 945, spcmp.cb@seznam.cz

Plzeňský

PhDr. et Mgr. Petra Průchová, SPC při OU, ZŠ a MŠ, Zbůch, Macháčkova 43, 318 00 Plzeň, tel.: 377 539 337, plzen@spcnajdimne.cz

Karlovarský

Mgr. Miluše Pešková, SPC při ZŠ, MŠ a PrŠ, Na Třešňovce 603, 353 01 Mariánské Lázně, tel.: 603 483 960, spc_marianskelazne@volny.cz

Ústecký

Mgr. Vanda Korandová, SPC při SZŠ, SMŠ, Trnovanská 1331, 415 01 Teplice, tel.: 417 537 428, vanda.korandova@spcteplice.cz

Liberecký

Mgr. Alena Malinová, PPP a SPC Semily, Nádražní 213, 513 01 Semily, tel./fax: 481 625 390, ppp.semily@tiscali.cz, spc.turnov@centrum.cz

Královéhradecký

Mgr. Eva Jarková, SPC při MŠ, SZŠ a PrŠ, Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové III, tel.: 495 514 681, specialnicentrum@seznam.cz

Pardubický

Mgr. Markéta Jirásková, SPC při ZŠ a PrŠ Svítání, Komenského 432, 530 02 Pardubice, tel.: 466 049 918/736 753 652, jiraskova@svitani.cz

Vysočina

Mgr. Ilona Dohnalová, MŠ a SPC, Demlova 28, 586 01 Jihlava, tel.: 567 570 048, spc.jihlava@centrum.cz

Jihomoravský

Mgr. Zuzana Žampachová, SPC při ZŠ, Štolcova 16, 618 00 Brno, tel.: 548 424 075, zampachova@autistickaskola.cz

Olomoucký

Mgr. Kateřina Lamačová, SPC při SpŠ, Svatoplukova 11, 771 00 Olomouc-Řepčín, tel.: 585 414 709,
lamacova@ppp-olomouc.cz

Moravskoslezský

Mgr. Pavla Olšáková, SPC při SpŠ, Kpt. Vajdy 1a, 700 03 Ostrava, tel.: 596 768 131, spc.olsakova@zskptvajdy.cz

Zlínský

Mgr. Petra Slováková, SPC při ZŠp a ZŠs, Středová 4694, 760 05 Zlín tel.: 577 341 256, slovakova@skola-spc.cz