Katalog podpůrných opatření

1.1

TĚLESNÉ POSTIŽENÍ

 • Kolektiv autorů

V odborné literatuře se můžeme dočíst, že osoby s tělesným postižením představují velmi heterogenní skupinu. Jejich společným znakem je omezení hybnosti až omezení pohybu. Může se jednat o dysfunkci motorické koordinace, jež je v příčinné souvislosti s poškozením, vadou či funkční poruchou nosného a pohybového aparátu, centrální nebo periferní nervové soustavy, amputací či deformací části motorického systému. Tyto vady či dysfunkce jsou zpravidla patrné na první pohled, mají charakter trvalého snížení funkční výkonnosti i ztráty schopnosti v některé oblasti nebo ve více motorických oblastech. Společným rysem lidí s tímto postižením je primární redukce obvyklých aktivit a v některých případech i částečná až úplná imobilita, což má zásadní vliv na kvalitu života, soběstačnost a přístup k životním příležitostem.

Rozlišujeme tělesná postižení vrozená a získaná.

Mezi vrozená tělesná postižení patří např.:

 • poruchy tvaru a velikosti lebky (např. hydrocefalus, mikrocefalus, makrocefalus);
 • vrozené vady horních končetin (např. amélie, dysmélie, syndaktylie, polydaktylie atp.);
 • vrozené vady dolních končetin (např. pes planovalgus congenitus – vrozená noha hákovitá, pes equinovarus congenitus – vrozená noha kosá, atp.);
 • poruchy růstu (např. achondroplazie, gigantismus, nanismus atp.);
 • rozštěpové vady (např. lebky, rtu, čelisti, patra, páteře);
 • centrální a periferní obrny (např. různé formy DMO).

Získaná tělesná postižení ještě dělíme na:

 • stavy po úrazech mozku a míchy (otřes mozku, zhmoždění /kontuze/ mozku, zlomeniny obratlů spojené s poškozením míchy);
 • poúrazová poškození periferních nervů;
 • amputace;
 • deformity tvaru těla a jeho jednotlivých částí (skoliózy, kyfózy, hyperlordóza, plochá záda, plochá noha atp.).

Tělesná postižení získaná po nemoci, jejichž příčinou mohou být:

 • revmatická onemocnění (revmatická horečka, vleklý kloubní revmatismus);
 • dětská infekční obrna;
 • Perthesova choroba;
 • myopatie, progresivní svalová dystrofie, neuropatie, neuromuskulární onemocnění (onemocnění vrozené, které se však může projevit až během vývoje);
 • následky léčby závažných onemocnění (operační řešení onkologických diagnóz…);
 • další viz odborná literatura.

Nejpočetnější skupinu diagnóz, se kterými se ve škole pedagogové setkávají, tvoří centrální obrny (mozkové obrny), které jsou důsledkem poškození mozku, a je tedy nutno počítat i s ovlivněním kognitivních funkcí: od odchylek ve smyslovém vnímání přes rozumové zpracování až po formu reakcí (především všechny formy DMO).


Podkapitoly:

 1. 1.1.1 DMO – DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA
 2. 1.1.2 JINÉ PORUCHY CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
 3. 1.1.3 VÝVOJOVÉ DEFORMACE KLOUBŮ
 4. 1.1.4 VÝVOJOVÉ DEFORMACE SVALŮ
 5. 1.1.5 ZÍSKANÉ DEFORMACE