Katalog podpůrných opatření

1.2

NEMOC

 • Kolektiv autorů

Nemoc lze definovat jako porušení rovnováhy mezi organismem s jeho prostředím, které vyvolává důsledky v anatomických a funkčních změnách organismu.

Nemoci klasifikujeme s ohledem na délku a charakter jejich průběhu. Rozlišujeme nemoci krátkodobé (akutní) a dlouhodobé (recidivující a chronické).

Nemoci krátkodobé (akutní) jsou charakteristické náhlým začátkem, rychlým průběhem a omezeným trváním. Vznikají zpravidla z plného zdraví, projevují se nespecifickými příznaky, jako je např. bolest hlavy, nechuť k jídlu a únava. Jejich léčba probíhá v domácím prostředí a na jejím konci dochází k znovuobnovení stavu zdraví.

Nemoci dlouhodobé často vyžadují dlouhodobou a mnohdy i opakovanou hospitalizaci. Recidivující onemocnění se opakují nejméně 3× do roka, ale v meziobdobí mezi recidivami se neprojevují žádné funkční ani anatomické změny postiženého orgánu ani systému (např. herpes, mykózy).

Chronická onemocnění (např. astma bronchiale, atopický ekzém, epilepsie, onkologická onemocnění atp.) se vyznačují vleklým, dlouhodobým, často celoživotním průběhem. V různé míře ovlivňují kvalitu života postiženého jedince nejen po stránce biologické, ale i psychosociální. Často je nutné do denního režimu osob s chronickým onemocněním zařadit určitá režimová opatření (např. opakovaná chemoterapie, krevní transfuze, aplikace inzulinu, dechová a svalová cvičení, dietní návyky), která se promítají i do procesu výchovy, vzdělávání, pracovního a společenského uplatnění těchto jedinců.

S kompletním seznamem nemocí se můžete seznámit v desáté revizi Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN – 10).

Pro širokou odbornou i laickou veřejnost je velmi dobře uchopitelné členění nemocí podle jednotlivých orgánových systémů, a to na:

 • onemocnění dýchacího systému (astma bronchiale, rhinitida – rýma, sinusitida – zánět vedlejších dutin nosních, bronchitida – zánět průdušek, atp.);
 • onemocnění nervového systému (epilepsie, zánět mozkových blan, migréna, meningitida – zánět mozkových blan, atp.);
 • onemocnění srdečně-cévního systému (vrozená i získaná);
 • onemocnění krve a krvetvorby (anemie je nejčastěji způsobena nedostatkem železa, onkologická onemocnění krvetvorné tkáně – leukemie, poruchy krevní srážlivosti – trombocytopenie, atrombocytopatie, koagulopatie, hemofilie);
 • onemocnění vylučovacího systému, tj. ledvin a močových cest (zánět močového měchýře, chronická pyelonefritida – chronický zánět ledvin a ledvinové pánvičky, selhání ledvin, nádory ledvin);
 • onemocnění žláz s vnitřní sekrecí (diabetes mellitus – cukrovka, obezita, hypofyzární nanismus – nápadně malý vzrůst, trpaslictví, tyreoiditida – chronický autoimunitní zánět štítné žlázy, struma – zvětšení štítné žlázy, atp.);
 • onemocnění pohybového aparátu (revmatická horečka – onemocnění postihující zejména srdce a klouby, juvenilní chronická artritida – chronický kloubní zánět, osteomyelitida – zánět kostní dřeně, morbus Perthes – onemocnění kyčelního kloubu, atd.);
 • onemocnění kožního aparátu (atopický ekzém, kopřivka, kojenecký ekzém, svrab atp.);
 • onemocnění GIT – gastrointestinálního traktu (hepatitida – zánětlivé onemocnění jater, lidově žloutenka, apendicitida – zánět slepého střeva, cystická fibróza – velmi závažné metabolické onemocnění způsobující mj. narušení funkce některých žláz a orgánů v našem těle, celiakie – chronické autoimunitní onemocnění tenkého střeva, které je citlivé na směs bílkovin zvanou lepek, Crohnova choroba – chronický nespecifický střevní zánět, atp.);
 • onemocnění pohlavního aparátu.

Vybraná onemocnění, se kterými se setkávají učitelé ve školách a která výrazně ovlivňují proces vzdělávání.


Podkapitoly:

 1. 1.2.1 ASTMA
 2. 1.2.2 DĚTSKÉ ONKOLOGICKÉ ONEMOCNĚNÍ
 3. 1.2.3 DIABETES – CUKROVKA
 4. 1.2.4 CYSTICKÁ FIBRÓZA
 5. 1.2.5 EPILEPSIE