Katalog podpůrných opatření

1.2.1

ASTMA

  • Kolektiv autorů

U chronicky nemocných dětí může dojít ke kolísání školního výkonu, např. v důsledku nemoci, záchvatů dušnosti nebo ztíženého dýchání (každodenní příklad: zkuste dýchat skrze slámku). Užívané léky nebo nadměrná únava z důvodu špatného spánku (noční záchvaty dušnosti) mohou vést k problémům s pozorností. Z výše uvedených důvodů je vhodné zvážit znevýhodnění dítěte při hodnocení jeho výkonu. Vysvětlení je poskytnuto v sekci zabývající se právními aspekty.

Dobře kontrolované a léčené astma umožňuje normální školní život. Učitel však musí být informován o zdravotním stavu dítěte a musí být připraven na možnost astmatického záchvatu. Aplikace léků (sprej proti astmatu) je nezbytná před každou fyzickou aktivitou, u některých žáků je nutné léky brát po většinu roku. Každý učitel si také musí být vědom faktu, že průběh nemoci je u každého dítěte individuální a proměnlivý. Žáci s astmatem mohou navíc pociťovat strach (dušnost), musí zvládnout dlouhodobou léčbu, která je u každého žáka jiná a mnohdy se mění i během roku. Pro děti s astmatem je také mnohem těžší vytvářet a udržovat sociální kontakty. Příčinou jsou časté absence a pobyty v nemocnici nebo na rehabilitačních klinikách. Vedle organizačních domluv mezi rodiči a školou by o astmatu měla být informována i třída. Učitel tak může učinit ve spolupráci s nemocným žákem. Starší a sebevědomé děti mohou spolužákům vše vysvětlit samy. Učitel by jim měl tuto možnost poskytnout a být jim oporou. Další možností je vypracování třídního projektu na téma chronických onemocnění.

Pouhé předání faktických informací však nestačí. Zmíněna musí být i další důležitá témata, např. tolerance, uvážlivost, ochota pomoci, pocit sounáležitosti.

„Měla jsem přednášku pro celou třídu, kde jsem vysvětlovala, co vím o astmatu. Potom jsem všem ukázala, jaké to je, když nemůžete dýchat. Rozdala jsem slámky a řekla jsem, ať si stisknou nos, dají si do úst slámku a dýchají pouze tou slámkou. Všichni byli překvapeni, jak málo vzduchu se jim podařilo vdechnout. Kamarádka poskakovala a potom opravdu lapala po dechu. Také jsem všem ukázala svůj výdechoměr. To je přístroj, který mohu používat sama, abych zjistila, zda moje plíce dobře fungují. Nakonec jsem jim také ukázala, kde nosím sprej na astma. Teď to všichni vědí a mohou mi pomoci, když to budu potřebovat. Je hezké vědět, že je neustále kolem někdo, kdo mi může pomoci.“ (Jana, 12 let)