Katalog podpůrných opatření

1.2.3

DIABETES – CUKROVKA

  • Kolektiv autorů

Cukrovka je chronické onemocnění způsobené poruchou v metabolismu cukrů. Jde o nejrozšířenější metabolické onemocnění v dětství. Cukrovku, jako chronické onemocnění, nelze vyléčit a počet dětí s cukrovkou narůstá.

Základní problém je nedostatečná produkce inzulinu ve slinivce břišní. Inzulin je rozhodující pro správné vstřebávání glukózy ve všech buňkách, to znamená pro získávání energie.

Denní inzulinové injekce jsou nezbytné pro udržení života. Cukrovka typu 1 se často rozvine během krátké doby a je diagnostikována až v kritickém stavu. Typické projevy před diagnózou jsou: častá žízeň a potřeba navštívit toaletu, zvýšená chuť k jídlu, ačkoliv dochází k úbytku váhy, nevolnost, zvracení, únava.

Je důležité, aby učitelé chápali podstatu cukrovky, její léčbu a dopady na školní výkony dítěte. Děti trpící cukrovkou pak mohou plně využívat svého potenciálu.

  • Učitelé by měli umět rozpoznat hypoglykémii a dokázat účinně zasáhnout.
  • Žákům trpícím cukrovkou aktuálně pociťujícím symptomy musí být povoleno přerušit jakoukoliv činnost a okamžitě se najíst nebo napít, aby se hladina cukru vrátila do normálu.
  • Měli by vždy u sebe mít zdroj cukru.
  • Učitelé by měli jednat s žáky jako s normálními členy kolektivu. Plánovat aktivity takovým způsobem, aby se jich žáci s cukrovkou mohli účastnit.
  • Žáci by měli mít možnost provádět léčebné úkony ve škole, se souhlasem rodičů a v rozsahu odpovídajícím jejich možnostem a zkušenostem.