Katalog podpůrných opatření

1.2.4

CYSTICKÁ FIBRÓZA

  • Kolektiv autorů

Cystická fibróza je velmi vážné a i přes pokroky medicíny v posledních letech nevyléčitelné onemocnění. Navíc je poměrně časté. Nejvýznamnějším projevem cystické fibrózy jsou velmi časté infekce dýchacích cest. Onemocnění je tedy často provázeno neustupujícím kašlem. Tyto opakované infekce způsobují velká poškození plicní tkáně, která mohou končit selháním plic a následně smrtí. Z poškození tkáně se může vyvinout i pneumotorax (vzduch v dutině hrudní), vzduch se do hrudní dutiny dostane proděravělou plicní tkání.

Cystická fibróza je jednou z nejrozšířenějších dědičných poruch metabolismu u dětí. Období plicních infekcí, léčení antibiotiky a čas potřebný pro čištění plic a častější stravu pravděpodobně omezí čas na školní práci. Další komplikací z hlediska školní práce a sociálních vztahů mohou být pravidelné lékařské kontroly, fyzioterapeutická léčba a pobyty v nemocnici. Zdravotní stav každého žáka se může výrazně měnit každý měsíc, nebo dokonce ze dne na den. Psychosociální aspekty této poruchy, spolu s dalšími chronickými stavy, vyžadují ve škole zvláštní pozornost. Velmi užitečný může být upravený rozvrh navržený tak, aby vedl k dosažení optimálního efektu školního dne při učení, jídlech, léčbě a sociálních aktivitách. Aby žáci s CF mohli plně využívat svých vzdělávacích možností, je nutné, aby učitelé chápali podstatu onemocnění, jeho léčbu a dopady na stav dítěte a jeho výkonnost ve škole. Tito žáci často nosí nitrožilní flexilu (na předloktí nebo na ruce) sloužící k aplikaci antibiotik.

Žáci s CF mohou kvůli svému stavu zažívat pocity méněcennosti a může pro ně být těžké najít si přátele. To může vést k problémům v chování. Je pro ně velmi pozitivní, mohou-li se cítit plně začleněni do školního kolektivu. CF nemá vliv na intelekt žáka, školní výkon ale mohou omezovat pravidelné nebo dlouhodobé pobyty v nemocnici nebo doma.