Katalog podpůrných opatření

4.5.6

Modifikace podávané informace

 • Miroslav Procházka
Oblast podpory:
 • Úpravy obsahu vzdělávání
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák trpí poruchami pozornosti a koncentrace.
 • Žák má snížené pracovní tempo.
 • Žák má sníženou pojmovou vybavenost.
 • Žák s vývojovou dysfázií.

Popis opatření

V čem spočívá

Tento typ podpůrného opatření využíváme všude tam, kde se objevuje problém s pochopením a zpracováním podávané informace v průběhu vzdělávacího procesu na straně žáka, a to z jakéhokoli důvodu.

Čemu pomáhá

 • Usnadnění zvládání učiva.
 • Pochopení osvojované látky.
 • Rychlejší a snadnější upevnění učiva.
 • Pochopení podstaty sdělovaného.
 • Zajištění toho, aby žák byl schopen s informací dále pracovat.
 • Zajištění toho, aby žák byl schopen informaci zhodnotit i v reálu, mimo vzdělávací proces.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Podávanou informaci zopakujeme individuálně v pomalejším tempu spolu s hlasovým zdůrazněním toho důležitého. Informace prezentujeme ve zjednodušeném znění, s doplněním příkladů z praxe. Zjednodušený slovní popis informace doplňujeme rovněž zobrazením, názornou pomůckou, případně pokusem. Informace maximálně zjednodušujeme, podporujeme vizualizací, příkladem a převodem do praxe.

Na co klást důraz

 • Vysoká míra kvalitní pedagogické diagnostiky.
 • Vysoká míra individuálního přístupu.
 • Kvalitní plánování.
 • Dobrá vybavenost školy a třídy pomůckami, resp. jejich dostupnost.
 • Značná míra flexibility pedagoga.

Rizika

Vysoká časová náročnost.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

Zopakování podávané informace individuálně v pomalejším tempu spolu s hlasovým zdůrazněním důležitého. Individuální vysvětlení informace při jejím zjednodušení.

Stupeň 2

Prezentace dané informace ve zjednodušeném znění s doplněním příkladů z praxe. Doplnění zjednodušeného slovního popisu informace zobrazením, názornou pomůckou, případně pokusem.

Stupeň 3

Maximální zjednodušení informace doplněné vizualizací, příkladem a převodem do praxe.

Stupeň 4

Maximální zjednodušení informace doplněné vizualizací, příkladem a převodem do praxe.

Stupeň 5

Maximální zjednodušení informace doplněné vizualizací, příkladem a převodem do praxe.