Katalog podpůrných opatření

9.1

OBECNÁ ČÁST KATALOGU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

  • Mgr. Zuzana Žampachová
  • PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Již z názvu vyplývá, že jeho úkolem je přinést obecné seznámení s problematikou podpůrných opatření, jejich definování, přiblížení jejich procesního přiznávání z úrovně školských poradenských zařízení v souvislosti s novými legislativními předpisy ve školství. Co je však na obecné části Katalogu stěžejní, to je podrobný popis, jak pracovat s jeho dílčími částmi, jak se v nich orientovat a jak ve prospěch vzdělávaných žáků maximálně vytěžit informace z doporučení, která jednotlivá podpůrná opatření obsahují.

Obecná část Katalogu má za úkol uživatele z řad pedagogů seznámit se:

  • Současnou situací ve vzdělávání žáků z cílových skupin, kterým je Katalog podpůrných opatření určen (žáci s potřebou podpůrných opatření).
  • Současným stavem legislativních předpisů a navrhovanou právní úpravou týkající se podpůrných opatření.
  • Činností školských poradenských zařízení v oblasti podpůrných opatření.
  • Charakteristikou oblastí podpory, do kterých jsou dle svého zaměření podpůrná opatření rozdělena.
  • S obecným výčtem a oblastmi podpůrných opatření ve vzdělávání.
  • S metodikou práce s Katalogem podpůrných opatření.