Katalog podpůrných opatření

9.4

ELEKTRONICKÁ VERZE KATALOGU

  • Mgr. Zuzana Žampachová
  • PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Elektronická verze Katalogu podpůrných opatření je uživatelsky velmi zajímavou alternativou k verzi tištěné. Její význam spočívá zejména v operativnosti přístupu k jednotlivým podpůrným opatřením. Uživatel po krátkém „zacvičení“ jistě zvládne velmi efektivně s elektronickou verzí pracovat, „proklikávat“ mezi jednotlivými podpůrnými opatřeními. Výhodou elektronické verze je nejen rychlost při hledání, ale také v podstatě nezničitelnost této verze (tištěný katalog se může zašpinit, potrhat, ztratit apod.).

Z hlediska autorského pak elektronická verze umožní i do budoucna tvořivě doplňovat další dostupná podpůrná opatření. Připomínáme rovněž, že se předpokládá dopracování Katalogu PO o dílčí části zaměřené na podpůrná opatření pro žáky s poruchami učení a chování.

Návod, jak pracovat s elektronickou verzí Katalogu PO, naleznete v horním menu pod položkou „Jak na to“.