Katalog podpůrných opatření

6.2

SEZNAM NĚKTERÝCH VÝZNAMNÝCH FONIATRICKÝCH PRACOVIŠŤ V ČR

  • Kolektiv autorů

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN

Adresa: Žitná 24, 120 00 Praha 2

Telefon: 224 964 915

Odkaz: http://fonia.lf1.cuni.cz/ (doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.)

 

Centrum kochleárních implantací u dětí,
Foniatrické oddělení Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol

Adresa: U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5

Telefon: 251 013 810

E-mail:  Eva.Vymlatilova@fnmotol.cz

Odkaz: http://www.ckid.cz/ (MUDr. Myška Petr)

 

Centrum kochleárních implantací Ostrava (CKIO)

Adresa: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52

Telefon: 597 375 801

Odkaz: http://www.fno.cz/otorinolaryngologicka-klinika/centrum-kochlearnich-implantaci-ostrava-ckio (prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA)

 

AUDIO-Fon centr, s. r. o.

Adresa: Obilní trh 4, Brno, 602 00

Telefon: 541 24 65 98

Odkaz: http://www.Audiofon.cz/ (prof. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA)

 

Seznam dalších foniatrických pracovišť v ČR najdete na:

http://www.foniatrie.eu/pracoviste.htm