Katalog podpůrných opatření

4.8.2

Odlišné stravování

 • Helena Dvořáčková
Oblast podpory:
 • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Při vyučovacím procesu žák potřebuje odlišné stravování nebo jiný způsob podávání stravy.
 • Aktuální zdravotní stav žáka.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v umožnění odlišného způsobu stravování pro žáky a zajištění podmínek pro podávání odlišného stravování z medicínských důvodů.

Čemu pomáhá

 • Opatření pomáhá řešit problém ve stravování u žáků, kteří mají dietní stravování nebo obtíže s běžným příjmem potravy.
 • Vytvořením podmínek zajistíme žákovi pravidelnou docházku do vzdělávacího zařízení.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření aplikujeme na žádost zákonného zástupce či zletilého žáka po předložení potvrzení ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost (viz vyhlášku č. 107/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb). Vlastní realizace opatření je prováděna v souladu s možnostmi školy (možnost uvaření nebo objednání dietního jídla, umožnit dítěti přinést si jídlo z domova a zajistit jeho konečnou přípravu, úprava prostoru ke stravování apod.), dle potřeb dítěte (např. stravování v pravidelných intervalech) a s potřebným personálním zabezpečením.

Rizika

 • Vedení školy nezohlední požadavky rodičů na odlišný způsob stravování dítěte ve škole.
 • Není dohlédnuto na příjem potravy v daných časových intervalech.
 • Nejsou dodržována opatření k odlišnému způsobu stravování.
 • Zákonný zástupce nespolupracuje, neoznámí dietetická opatření řediteli.
 • Zákonný zástupce nepředloží odborná vyjádření lékaře ohledně odlišného stravování žáků.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Opatření aplikujeme dle individuálních potřeb žáka ve všech stupních podpory.

Dále viz Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení nebo závažného onemocnění.