Katalog podpůrných opatření

6.3

SEZNAM INTERNETOVÝCH ODKAZŮ NA RELEVANTNÍ ORGANIZACE

  • Kolektiv autorů

http://www.msmt.cz/ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

http://www.apspc.cz/ Asociace pracovníků speciálněpedagogických center v ČR

http://www.aspcr.cz/ Asociace speciálních pedagogů ČR

http://www.frpsp.cz/ Federace rodičů a přátel sluchově postižených

http://www.snncr.cz/ Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

http://www.cun.cz/ Česká unie neslyšících

http://czsp.cun.cz/ Centrum zprostředkování simultánního přepisu

http://www.gong.cz/ časopis sluchově postižených – GONG

http://www.asnep.cz/ Asociace organizací neslyšících a nedoslýchavých a jejich přátel

http://www.audiohelp.cz/ Český klub nedoslýchavých HELP

http://www.pevnost.com/ České centrum znakového jazyka

http://www.cmnj.cz/ Českomoravská jednota neslyšících

http://www.ecpn.cz/ Evropské centrum pantomimy neslyšících

http://www.inpsv.com/ Institut neslyšících pro specializované vzdělávání

http://www.lorm.cz/ LORM – Společnost pro hluchoslepé

http://www.pevnost.com/ České centrum znakového jazyka – PEVNOST

http://www.trojrozmer.cz/ Brněnské centrum znakového jazyka – TROJROZMĚR

http://www.klubpratel.wz.cz/ Klub přátel červenobílé hole

http://www.ticho.cz/ web neslyšících

http://www.kochlear.cz/ web sluchově postižených zaměřený na kochleární implantace

http://www.orbipontes.cz/ občanské sdružení pomáhající vytvářet správný přístup k lidem se sluchovým postižením

http://www.nrzp.cz/ Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

http://www.helpnet.cz/ informační portál pro osoby se specifickými potřebami

http://www.ruce.cz/

http://www.audionika.cz/ dovoz, prodej a servis sluchadel a jiných pomůcek

http://www.tamtam-praha.cz/ Středisko rané péče TAMTAM Praha

http://www.tamtam-olomouc.cz/ Středisko rané péče TAMTAM Olomouc

http://www.prolomoeneticho.cz/ nadační fond Prolomené Ticho

http://www.weblik.cktzj.com/ internetová televize pro neslyšící děti a mládež – WEBlik

http://www.neslysici.cz/ portál na českém internetu o neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátelích nejen pro neslyšící, nedoslýchavé a jejich přátele

http://www.vymolova.cz/?_escaped_fragment_=ulita-novinky#!ulita-projekty

multimediální výukové pomůcky pro neslyšící ke stažení

http://www.cztn.cz/ Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

http://www.mtd.wz.cz/ multimediální tvůrčí dílny pro neslyšící

http://czsp.cun.cz/ Centrum zprostředkování simultánního přepisu

http://www.cktzj.com/ Česká komora tlumočníků znakového jazyka

http://www.appn.cz/ Agentura pro neslyšící

http://www.zpravy-pro-neslysici.cz/

http://www.labyrintbrno.cz/ Labyrint Brno: Sdružení podporující mimoškolní vzdělávání a integraci SP dětí

http://www.zavriusi.eu/ Zavři uši, o. s., Bezbariérové setkání světa slyšících a neslyšících

http://www.neslysim.cz/ Divadlo Neslyším

http://www.suki.cz/ Sdružení uživatelů kochleárního implantátu

http://www.znakovky.cz/; kurzy znakového jazyka

http://www.trojrozmer.cz/;

http://www.msun.cz/;

http://cun.cz/;

http://www.cktzj.com/;

http://www.aldea.cz/;

http://www.bezhran.cz/ aj.