Katalog podpůrných opatření

4.8.3

Podávání medikace

  • Helena Dvořáčková
Oblast podpory:
  • Podpora sociální a zdravotní
Cílové skupiny:
  • ZŠ - 1. stupeň
  • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

  • Žák má lékařem indikovanou medikaci, jejíž nepodání by mohlo přivodit vážné zdravotní komplikace, případně ohrožení životních funkcí.

Popis opatření

V čem spočívá

Opatření spočívá v podávání medikace v průběhu vzdělávacího procesu dle potřeb žáka. Medikace je podávána buď pravidelně, nebo v akutních případech. Úkolem školy a školského zařízení je kromě vzdělávání žáků také podpora a zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví.

Čemu pomáhá

  • Pravidelné užívání medikace předepsané lékařem je nezbytné pro zdárný vývoj žáka, kterému je nutno ze zdravotních důvodů v době vyučování dát léky.
  • Podáváním potřebné medikace zajistíme žákovi možnost pravidelného docházení do školního zařízení.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření aplikujeme v souladu s potřebami konkrétního žáka dle doporučení odborného lékaře a na žádost zákonného zástupce.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Ve všech stupních podpory aplikujeme dle individuálních potřeb žáka.

Dále viz Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení nebo závažného onemocnění.