Katalog podpůrných opatření

1.2

VYBRANÁ PSYCHICKÁ ONEMOCNĚNÍ

  • MUDr. Magdalena Ryšánková
  • MUDr. Robert Kulísek, Ph.D.

V mladším školním věku jsou nejčastějším důvodem návštěvy dětského psychiatra hyper­kinetická porucha či ADHD, úzkostné poruchy a poruchy adaptace na stres. Ve starším školním věku a v adolescenci se mohou navíc častěji projevit např. závažnější formy deprese, bipolární porucha, poruchy příjmu potravy, obsedantně-kompulzivní porucha, chronické tikové poruchy (Tourettův syndrom) a schizofrenie. Dítě se bohužel většinou nepotýká jen se samotným onemocněním či poruchou, ale velmi často i s nesprávným přístupem okolí, předsudky a stigmatizací, kvůli nimž se ocitá v izolaci a nezřídka se stane terčem šikany.


Podkapitoly:

  1. 1.2.1 PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI (HYPERKINETICKÁ PORUCHA, ADHD)
  2. 1.2.2 ÚZKOSTNÉ PORUCHY A PORUCHY VYVOLANÉ STRESEM
  3. 1.2.3 TIKOVÉ PORUCHY A TOURETTŮV SYNDROM
  4. 1.2.4 DEPRESE A BIPOLÁRNÍ PORUCHA
  5. 1.2.5 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
  6. 1.2.6 SCHIZOFRENIE A PSYCHOTICKÉ PORUCHY