Katalog podpůrných opatření

1.3

PROBLÉMY A PROBLÉMOVÉ OKRUHY POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Mgr. Jindřich Monček
  • Mgr. Lenka Felcmanová
  • PaedDr. Pavlína Baslerová

Postupný přechod na systém podpůrných opatření používaných ve školách pro potřeby žáků cílové skupiny vyžaduje dílčí rekapitulaci současného stavu, včetně jeho silných a slabých stránek.


Podkapitoly:

  1. 1.3.1 POJETÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
  2. 1.3.2 VZDĚLÁNÍ UČITELŮ
  3. 1.3.3 ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ SLUŽBY
  4. 1.3.4 PLÁNY A KONCEPCE V REÁLNÉM ŽIVOTĚ ŠKOLY
  5. 1.3.5 FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB (VČETNĚ AP)
  6. 1.3.6 NEŘEŠENÍ PROBLEMATIKY TZV. SOCIÁLNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ