Katalog podpůrných opatření

5.6

ZÁVĚR

  • Mgr. Eva Čadová
  • PaedDr. Pavlína Baslerová

Účinná spolupráce školského poradenského zařízení a školy, v níž je žák vzděláván, je základním předpokladem pro jeho efektivní vzdělávání. Znalost konkrétního vzdělávacího prostředí do velké míry ovlivňuje u poradenského pracovníka výběr doporučených podpůrných opatření. Škola (rodina) naopak musí znát rozsah a povahu služeb, které ŠPZ poskytuje. Vzájemná znalost a otevřená komunikace mezi všemi zúčastněnými má pozitivní dopad na naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka.