Katalog podpůrných opatření

2.4

VYLOUČENÍ Z DŮVODU ODLIŠNOSTI OD VĚTŠINY

  • Mgr. Adéla Lábusová

(žák fyzicky se odlišující, žák s odlišnou sexuální orientací, žák z rodiny v tíživé ekonomické situaci)

Tento typ vyloučení je do velké míry závislý především na reakci okolí, a to především ve školním prostředí. Souvisí tedy velmi úzce s klimatem třídy i celé školy. Často je tento typ vyloučení spojený s jiným typem sociálního znevýhodnění a nelze je od sebe jasně oddělit. Může se ovšem projevovat samo o sobě u žáků, kteří nemají žádné jiné překážky v učení, pouze jsou svým okolím identifikováni jako odlišní, a v souvislosti s tím se pak mohou vyskytnout projevy spojené s narušením psychické rovnováhy. Specifická situace je u žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním, kde by se měla kromě opatření zmírňujících dopady zdravotního postižení či znevýhodnění do vzdělávání vždy realizovat také opatření zaměřená na práci s třídním kolektivem a klimatem celé školy.