Katalog podpůrných opatření

4.1.1

Úprava režimu výuky (časová a místní)

  • Mgr. Barbora Glogarová
  • Mgr. Libor Tománek
Oblast podpory:
  • Organizace výuky
Cílové skupiny:
  • ZŠ - 1. stupeň
  • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

  • Žák je zvýšeně unavitelný nebo bývá často unavený (nedostatek spánku, nekvalitní spánek).
  • Žák má sníženou schopnost koncentrace pozornosti.
  • Žák má nízkou vnitřní motivaci k učení.
  • U žáka se projevuje oslabení kognitivního výkonu.
  • Žák je úzkostný v sociálním kontaktu.
  • Žák nerozumí částečně nebo úplně vyučovacímu jazyku.
  • Žák je nesamostatný.
  • Žák odmítá pracovat ve výuce.
  • Žák projevuje zvýšenou emoční reaktivitu.

Popis opatření

V čem spočívá

Z hlediska prostorového uspořádání opatření spočívá ve využití možnosti uspořádat nábytek v místnosti podle aktuální potřeby žáků nebo záměrů pedagoga, v možnosti vytvořit další pracovní místo pro samostatnou práci žáka nebo individuální práci pedagoga, resp. asistenta s žákem nebo práci skupin žáků.

Úprava časového uspořádání vyučování zahrnuje úpravu začátku vyučování, změnu délky vyučovacích jednotek, rozložení dopolední a odpolední výuky a strukturaci činností do kratších časových celků.

Čemu pomáhá

  • Respektování individuálního pracovního tempa žáka.
  • Prevenci únavy a přetížení zajištěním prostoru pro relaxaci.
  • Předcházení únavě a ztrátě koncentrace pozornosti žáků při dlouhé monotónní činnosti.
  • Možnosti využít výuku v blocích k projektové, epochové či integrované tematické výuce.
  • Posílení vnitřní motivace k učení.

Opatření je detailněji rozpracováno v následujících opatřeních:

1.1.3 Úprava časového uspořádání výuky

1.2 Další pracovní místo pro žáka (ve třídě i mimo třídu)

1.3 Jiné prostorové uspořádání výuky