Katalog podpůrných opatření

4.1.1

Úprava režimu výuky (časová a místní)

 • Mgr. Barbora Glogarová
 • Mgr. Libor Tománek
Oblast podpory:
 • Organizace výuky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák je zvýšeně unavitelný nebo bývá často unavený (nedostatek spánku, nekvalitní spánek).
 • Žák má sníženou schopnost koncentrace pozornosti.
 • Žák má nízkou vnitřní motivaci k učení.
 • U žáka se projevuje oslabení kognitivního výkonu.
 • Žák je úzkostný v sociálním kontaktu.
 • Žák nerozumí částečně nebo úplně vyučovacímu jazyku.
 • Žák je nesamostatný.
 • Žák odmítá pracovat ve výuce.
 • Žák projevuje zvýšenou emoční reaktivitu.

Popis opatření

V čem spočívá

Z hlediska prostorového uspořádání opatření spočívá ve využití možnosti uspořádat nábytek v místnosti podle aktuální potřeby žáků nebo záměrů pedagoga, v možnosti vytvořit další pracovní místo pro samostatnou práci žáka nebo individuální práci pedagoga, resp. asistenta s žákem nebo práci skupin žáků.

Úprava časového uspořádání vyučování zahrnuje úpravu začátku vyučování, změnu délky vyučovacích jednotek, rozložení dopolední a odpolední výuky a strukturaci činností do kratších časových celků.

Čemu pomáhá

 • Respektování individuálního pracovního tempa žáka.
 • Prevenci únavy a přetížení zajištěním prostoru pro relaxaci.
 • Předcházení únavě a ztrátě koncentrace pozornosti žáků při dlouhé monotónní činnosti.
 • Možnosti využít výuku v blocích k projektové, epochové či integrované tematické výuce.
 • Posílení vnitřní motivace k učení.

Opatření je detailněji rozpracováno v následujících opatřeních:

1.1.3 Úprava časového uspořádání výuky

1.2 Další pracovní místo pro žáka (ve třídě i mimo třídu)

1.3 Jiné prostorové uspořádání výuky