Katalog podpůrných opatření

4.4.3.1

Pomůcky k vybavení třídy (podkarta)

 • Vlasta Pešková
 • Ivana Slámová
Oblast podpory:
 • Pomůcky
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň


Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák má obtíže v jemné nebo i hrubé motorice, žák má těžší kombinované tělesné postižení.
 • Žák potřebuje úpravu pracovního místa a prostoru třídy, potřebuje relaxační prostor.

Popis opatření

V čem spočívá

Optimálním vybavením zabráníme vylučování žáka s motorickým postižením z některých školních aktivit. Ve školním prostředí bychom měli počítat s dosahovou vzdáleností žáka, prakticky „na míru“ uzpůsobit dosažitelnost všech materiálů, se kterými má samostatně pracovat a které si má v průběhu vyučování i samostatně podat nebo pomocí kompenzační pomůcky a úpravy prostředí zprostředkovat jejich dosažitelnost. Školní nábytek lze využívat v běžné podobě, pokud danému žákovi vyhovuje. Často je ho však potřeba upravit, aby dítěti umožnil vykonávat různé školní činnosti.

Mezi kompenzační pomůcky k vybavení třídy a prostoru školy patří např.:

 • Školní stavebnicový nábytek se zaoblenými hranami.
 • Stůl s výškově a úhlově nastavitelnou pracovní plochou pro psaní či čtení, v případě potřeby i s výkrojem.
 • Výškově nastavitelná židle, která má ergonomicky tvarované sedátko i opěradlo a područky, židli lze doplnit o sedací polštáře, antidekubitní sedací podložky, pásy na stabilizování polohy trupu, opěrky hlavy na stabilizaci její polohy, opěrky na bočních stranách a na přední straně, regulovatelnou podložku pod nohy.
 • Terapeutické polohovací židle, židle ARIS doplněné fixační vestou.
 • Židle a stolek mohou být samostatné nebo spojené, stolek lze přidat i na vozík jako pult.
 • Podnožky pro nohy při sezení, stupínek pro práci u tabule.
 • Žíněnky, pytle, antidekubitní matrace.
 • Éčko pro polohování nohou, polohovací kvádry, podložky, klíny, abdukce a polštářky pro podkládání hlavy, trupu, rukou a nohou.
 • Polohovací lůžko.
 • Stanice pro práci vleže, pro čtení a práci s notebookem lze připevnit na přilehlou stěnu nebo upravenou postranici lůžka či pohovky z pravé i levé strany; výšku, vzdálenost a sklon pracovní desky, případně obrazovky, lze snadno měnit ve velkém rozmezí.
 • Přenosné stojany na čtení na lavici.
 • Podavače předmětů.
 • Zvedáky a závěsy.
 • Kolejnicové stropní zvedáky.

Fotografie pomůcek lze nalézt v odkazech uvedených na konci kapitoly.

Čemu pomáhá

 • Pedagog vhodnou kompenzační pomůckou pomáhá začlenit žáka do školního prostředí.
 • Podporuje co největší samostatnost ve vzdělávacím procesu.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Volba kompenzační pomůcky k vybavení třídy by měla následovat po uváženém zhodnocení individuálních potřeb jedince na základě konzultace se školským poradenským zařízením, ergoterapeutem a fyzioterapeutem. Před konečným rozhodnutím o pořízení konkrétní kompenzační pomůcky je zpravidla nezbytné si pomůcku vyzkoušet. Následně je nutné naučit se pomůcku správně používat a umět využívat všechny funkce, které pomůcka umožňuje a nabízí.

Na co klást důraz

 • Zhodnocení (diagnostika) individuálních potřeb žáka.
 • Volba vhodné pomůcky a její vyzkoušení.
 • Správné využívání pomůcky v průběhu vzdělávání.

rizika

 • Nedostatek finančních prostředků.
 • Nevhodné dispoziční uspořádání třídy, školy.
 • Bariérovost, malé učebny, úzké chodby.
 • Neznalost vhodných pomůcek dle individuálních potřeb žáka.
 • Nebezpečí úrazu žáka či pracovníka školy.

Ilustrační příklad

Žák v průběhu školního vyučování sedí na mechanickém vozíku nebo na speciální židli ARIS. Z důvodu výškových rozdílů vozíku a židle je potřeba přizpůsobovat výšku pracovní plochy. Škola zakoupila výškově nastavitelnou lavici s jednoduchým ovládáním a úhlově nastavitelnou pracovní plochou.

Cílové skupiny

MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ.

Varianty opatření dle stupňů podpory

Stupeň 1

V tomto stupni se podpůrné opatření neaplikuje.

Stupeň 2

V MŠ, na 1. i 2. stupni ZŠ a na SŠ pořizujeme pro žáky školní stavebnicový nábytek se zaoblenými hranami. Zavádíme jednodušší úpravy prostředí třídy. Využíváme např. podnožky pro nohy, polohovací pytle, žíněnky, přenosné stojany pro práci na lavici. Stanovená opatření konzultujeme, zavádíme a vyhodnocujeme ve spolupráci se školským poradenským zařízením.

Stupeň 3

V MŠ, na 1. i 2. stupni ZŠ a SŠ využíváme pro žáky kromě jednoduchých i složitější úpravy prostředí ve třídě. Může se jednat např. o stoly s výškově a úhlově nastavitelnou pracovní plochou, speciální židle, terapeutické polohovací židle, stupínek pro práci u tabule, podavače předmětů. Při zařazení dalšího pedagogického pracovníka – asistenta pedagoga – je potřebné vytvořit pracovní prostor ve třídě i pro něj.

Stupeň 4

V MŠ, na 1. i 2. stupni ZŠ a na SŠ plně přizpůsobujeme pracovní místo a prostředí ve třídě. Využíváme např. sedačky pro žáky, kteří bezpečně nesedí, antidekubitní matrace, pomůcky pro polohování, polohovací lůžko, vybavený prostor pro práci ležícího žáka. Při zavádění specifických úprav (např. polohovací lůžko) konzultujeme se souhlasem rodičů s fyzioterapeutem.

Stupeň 5

V MŠ, na 1. i 2. stupni ZŠ a na SŠ je nezbytné pro vzdělávání žáků využívat finančně náročných úprav prostředí ve třídě. Bez jejich provedení není možné zapojit žáka s tělesným postižením do běžných školních aktivit.

Metodické zdroje, odkazy, odborná literatura

1. Bydlení bez bariér. Ke stažení na: www.ligavozic.cz.

2. Nápadník – sborník informací a rad pro život s postižením. Brno: Liga vozíčkářů, 2011. Dostupné na: www.ligavozic.cz.

3. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4. ŽIŽKA, Z. Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2012. ISBN 978-80-87181-07-2. www.nrzp.cz

Kompenzační pomůcky k vybavení třídy a prostoru školy nabízí např.:

http://www.dmapraha.cz

http://www.ortoservis.cz

http://www.meyra.cz

http://www.medicco.cz

http://www.R82.cz

http://www.ottobock.cz

http://www.sivak.cz

http://www.pomucky.com

http://www.prolifeweb.cz

Speciální nábytek:

http://www.repo-rousinov.cz

http://www.rql.cz

http://www.tp-jelinek.cz

http://www.amba.cz

Antidekubitní program a polohování:

http://www.bazalni-stimulace.cz

http://www.rehas.cz

http://www.maxim-zdr.cz

http://www.obchod.teplodomova.cz