Katalog podpůrných opatření

4.3.4

Intervence nad rámec běžné výuky

 • Mgr. Martina Habrová
Oblast podpory:
 • Intervence
Cílové skupiny:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň

 

Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje

 • Žák nerozumí (částečně nebo úplně) vyučovacímu jazyku.
 • Slyšící žák má neslyšící rodiče.

Popis opatření

Intervence nad rámec běžné výuky je individuální či skupinová podpora zpravidla v době mimo vyučování, která napomáhá vyrovnávat překážky ve vzdělávání a zaměřuje se na dovednosti, které u žáka nejsou zvládnuté. V níže uvedených opatřeních se intervence zaměřuje na zvládnutí vyučovacího jazyka, odstranění komunikačních bariér a využití tlumočnických služeb.

Čemu pomáhá

 • Zvládnutí vyučovacího jazyka.
 • Odstranění komunikačních bariér žák–škola, rodina žáka – škola.
 • Upevnění pozice žáka ve škole, v komunitě, skupině, společnosti.
 • Posilování žákova sebevědomí a jeho sociálních dovedností.
 • Je prevencí rizikového chování žáků.
 • Přispívá ke zlepšení školních výsledků žáků.

Aplikace opatření a specifikace podmínek

Opatření aplikujeme v souladu s potřebami konkrétního žáka a jeho rodiny, resp. domácího prostředí.

Podpůrná opatření této skupiny jsou následující:

3.4.1 Jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Žákovi umožníme osvojit si komunikační základy češtiny jako druhého jazyka, zorientovat se v psané podobě češtiny a v základních gramatických jevech, díky čemuž se pak mohou snadněji zapojit do běžné výuky.

3.4.2 Využití tlumočnických služeb

Toto opatření upřesňuje možnosti využití tlumočnické služby ve škole pro žáky s odlišným ma­teřským jazykem bezprostředně po nástupu žáka do školy i v situacích podle aktuální potřeby v průběhu školní docházky.