Katalog podpůrných opatření

7.10

OBLAST PODPORY Č. 10: ÚPRAVA PROSTŘEDÍ

  • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Školní prostředí je jedním z faktorů, které se zásadní měrou podílejí na výsledcích práce učitele a žáků. Prostředí je z obecného hlediska tvořeno složkou materiální a složkou sociální. Obě vytvářejí podmínky pro vyučování a učení, tedy pro práci učitele i jednotlivých žáků. Patří sem nejen bariéry, které omezují nebo znemožňují aktivní účast žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také zajištění účinné organizace, interaktivního pojetí práce, využití přístupů k regulaci napětí žáků a přístupů podporujících jejich výkon. Materiální zajištění výuky včetně vhodných metodických postupů, zohledňujících věkové i jiné zvláštnosti žáků, je dalším efektivním parametrem úpravy prostředí. Dalším požadavkem je práce se školním klimatem, které zohlední všechny vstupní položky – včetně multikulturality a sociální různorodosti žáků. Zejména v současné době je vhodná připomínka efektivního a účelného používání moderních technologií, které mají v některých případech tendenci vytlačit učitele a omezit jeho výchovnou a vzdělávací činnost.


Podkapitoly:

  1. 7.10.2 STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVOST
  2. 7.10.1 ÚPRAVA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ