Katalog podpůrných opatření

7.4

OBLAST PODPORY Č. 4: POMŮCKY

  • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Didaktické pomůcky pro výuku lze dělit na dvě základní skupiny:

  • 1. pomůcky pro výuku (používané učitelem) a
  • 2. pomůcky pro učení (určené žákům).

Učební pomůcky jsou důležité, protože pomáhají vytvořit vizuální a interaktivní zážitek pro žáky a mohou podporovat jejich motivaci k učení. Zejména se však očekává jejich přispění k pochopení vyučovaného tématu. Obecně se jedná o pomůcky využívající zejména zrakové nebo sluchové vnímání. V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je jedním z důležitých požadavků na učební pomůcky jejich multisenzoriální využití (samozřejmě tam, kde je to reálné).


Podkapitoly:

  1. 7.4.2 SPECIÁLNÍ DIDAKTICKÉ POMŮCKY
  2. 7.4.1 DIDAKTICKÉ POMŮCKY
  3. 7.4.3 KOMPENZAČNÍ A REEDUKAČNÍ POMŮCKY