Katalog podpůrných opatření

7.7

OBLAST PODPORY Č. 7: PŘÍPRAVA NA VÝUKU

  • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Zkušení speciální pedagogové vědí, že vytrvalá a intenzivní domácí příprava na vyučování je schopna do určité (a mnohdy významné) míry kompenzovat funkční deficit (tak je tomu zvláště v případě kognitivních funkcí). Dílčí části Katalogu PO v sedmé oblasti obsahují jedinou kartu.


Podkapitoly:

  1. 7.7.1 JINÉ FORMY PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ