Katalog podpůrných opatření

7.1

OBLAST PODPORY Č. 1: ORGANIZACE VÝUKY

  • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Podpůrná opatření pro efektivní realizaci výchovy a vzdělávání v podmínkách školního vzdělávání jsou postavena na organizaci výuky. Jedná se o soubor opatření, která vedou k využití potenciálu forem práce s ohledem na povahu vyučovaného předmětu, typ klimatu konkrétní třídy a v neposlední řadě pedagogické kompetence učitele.


Podkapitoly:

  1. 7.1.1 ÚPRAVA REŽIMU VÝUKY (ČASOVÁ, MÍSTNÍ)
  2. 7.1.2 DALŠÍ PRACOVNÍ MÍSTO PRO ŽÁKA (VE TŘÍDĚ I MIMO TŘÍDU)
  3. 7.1.3 JINÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VÝUKY
  4. 7.1.4 ÚPRAVA ZASEDACÍHO POŘÁDKU
  5. 7.1.5 SNÍŽENÍ POČTU ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ
  6. 7.1.6 VZDĚLÁVÁNÍ V JINÉM NEŽ ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ (DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ NEBO JINÉ NEŽ ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ)
  7. 7.1.7 MIMOŠKOLNÍ POBYTY A VÝCVIKY
  8. 7.1.8 VOLNÝ ČAS VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ