Katalog podpůrných opatření

7.5

OBLAST PODPORY Č. 5: ÚPRAVY OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

  • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Obsah vzdělávání je zajištěn existencí rámcového vzdělávacího programu, který by měl být rozpracován na úrovni každé jednotlivé školy do podoby školního vzdělávacího programu. Obsah vzdělávání je tvořen vědomostmi, dovednostmi a výchovnou složkou, která je zaměřena do oblasti hodnotové orientace, zájmů a postojů žáků. Od září 2012 jsou do RVP zařazeny Standardy pro základní vzdělávání, které jasně definují výstupy v jednotlivých položkách – předmětech.


Podkapitoly:

  1. 7.5.2 ÚPRAVA ROZSAHU A OBSAHU UČIVA
  2. 7.5.1 RESPEKTOVÁNÍ SPECIFIK ŽÁKA
  3. 7.5.3 ROZLOŽENÍ UČIVA Z DŮVODU TĚŽKÉHO DEFICITU
  4. 7.5.4 ROZLOŽENÍ UČIVA PRO ŽÁKY OHROŽENÉ PŘEDČASNÝM ODCHODEM ZE VZDĚLÁVÁNÍ
  5. 7.5.5 OBOHACOVÁNÍ UČIVA
  6. 7.5.6 MODIFIKACE PODÁVANÉ INFORMACE