Katalog podpůrných opatření

7.6

OBLAST PODPORY Č. 6: HODNOCENÍ

  • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Evaluace s klasifikací spadá do základních didaktických kategorií (systémově do části teo­rie vyučování jak v obecné didaktice, tak i u oborových didaktik). Bez hierarchizace jsou do oblasti vřazena tato podpůrná opatření.


Podkapitoly:

  1. 7.6.1 INDIVIDUALIZACE HODNOCENÍ
  2. 7.6.2 PODMÍNKY A METODY DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ ŽÁKŮ
  3. 7.6.3 ROZŠÍŘENÉ FORMY HODNOCENÍ
  4. 7.6.4 POSÍLENÍ MOTIVAČNÍ FUNKCE HODNOCENÍ