Katalog podpůrných opatření

7.8

OBLAST PODPORY Č. 8: PODPORA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

  • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Pozn.: Jedná se o oblast, která je v textu Katalogu PO zařazena z důvodu požadavků a očekávání pedagogů v praxi. Nicméně je třeba uvést, že některé popsané zkušenosti a doporučení mají problematické či vůbec žádné vyjádření v právních normách. Často se autoři – ale ještě více kolegové v praxi – pohybovali v rovině extenzivního výkladu stávajících právních norem, nebo jen popsali příklady praxe, tak jak jsou obvyklé na našich školách.


Podkapitoly:

  1. 7.8.1 LÉČEBNÁ REŽIMOVÁ OPATŘENÍ
  2. 7.8.2 ODLIŠNÉ STRAVOVÁNÍ
  3. 7.8.3 PODÁVÁNÍ MEDIKACE
  4. 7.8.4 SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI POSKYTOVATELI SLUŽEB
  5. 7.8.5 REEDUKAČNÍ A SOCIALIZAČNÍ POBYTY