Katalog podpůrných opatření

7.8.1

LÉČEBNÁ REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

  • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Pokud je žák v léčebném procesu, je třeba respektovat specifika této situace, byť je často dlouhodobá. Jakkoli školní prostředí není uzpůsobeno pro výkon léčby, může efektivní léčbě napomoci podpůrnými opatřeními. Jedná se zejména o přizpůsobení zdravotním potřebám žáka – čas a prostor pro mimořádné přestávky a jejich účelné vyplnění, možnost dostatečného přístupu k nápojům či potravinám podle individuálních potřeb žáka. V některých případech je důležitá i možnost využít soukromí a vzdálit se z prostoru školní třídy. Také požadavky na osobní hygienu mohou být předmětem podpůrných opatření.