Katalog podpůrných opatření

7.8.2

ODLIŠNÉ STRAVOVÁNÍ

  • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Zdravotní stav žáka může vyžadovat další podpůrné opatření zaměřené na oblast stravování. Jedná se o umožnění příjmu potravy ve formě a časových intervalech, které vyhovují individuálním požadavkům žáka. V některých případech je toto opatření rozšířeno o dopomoc během přípravy či podávání stravy a následně dopomoc s potřebou zajištění osobní hygieny. V současnosti by neměl být problém využít chladničku, zajistit ohřev potravin či přípravu čerstvého nápoje.