Katalog podpůrných opatření

7.8.3

PODÁVÁNÍ MEDIKACE

  • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Podávání medikace je možné považovat za podpůrné opatření v těch případech, kdy je zdravotní kondice žáka, a tím i jeho výkonnost ve škole závislá na pravidelné medikaci nebo medikaci vyžaduje jeho občas se zhoršující zdravotní stav. V § 29 odst. 2 školského zákona je školám nařízena povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání. Podmínkou je, aby rodiče dodrželi povinnost plně informovat školu o zdravotních problémech žáka a způsobech jejich řešení. Součástí této informace je odborné vyjádření lékaře o rizicích a prevenci zdravotních obtíží žáka, včetně doporučené medikace. K této oblasti neexistuje prováděcí předpis, je tedy na zvážení ředitele školy, zda si od rodičů žáka vyžádá písemnou žádost o zajištění medikace školou. Za velmi důležitou informaci se považuje popis vedlejších účinků medikace, kterým je často potřeba přizpůsobit režim vyučovací hodiny nebo celého školního dne.