Katalog podpůrných opatření

7.8.4

SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI POSKYTOVATELI SLUŽEB

  • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Spolupráce s externími dodavateli služeb je dalším podpůrným opatřením, které umožní plnohodnotné fungování žáka ve škole a při vyučování. Jedná se o služby sociálního charakteru, například osobní asistence, ale také služby poskytované v rámci terapií a rehabilitace. Není tedy předmětem školní práce tyto služby zajišťovat nebo koordinovat, ale vyzvat je ke spolupráci, aby navzájem neinterferovaly a působily komplementárně směrem k podpoře výkonu žáka a efektivitě jeho učení. Výhodou může být i provázanost z hlediska rozvoje jazykových a komunikačních kompetencí, samostatnosti a využití získaných informací a dovedností ve školním vyučování.