Katalog podpůrných opatření

7.8.5

REEDUKAČNÍ A SOCIALIZAČNÍ POBYTY

  • prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Pobyt žáka a často i jeho rodiny v prostředí, které napomáhá stabilitě rodinných vztahů a pozitivně ovlivňuje situaci v rodině, zejména postavení žáka/dítěte, a přispívá současně k jeho osobnímu rozvoji, může být podpůrným opatřením s vysokou mírou efektivity. Předpokládá se kladný postoj učitele k těmto aktivitám (jedná se o různě dlouhé pobyty pro žáky s postižením nebo i celé rodiny), které jsou organizovány zpravidla občanskými sdruženími, svépomocnými skupinami rodičů a někdy též odbornými pracovišti (například SPC). Výhodou je vzájemná komunikace školy a pořadatele, aby bylo možno provázat výstupy a docílit tak komplexního a dlouhodobého účinku na konkrétního žáka.