Katalog podpůrných opatření

6.10

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Mgr. Jindřich Monček
  • PaedDr. Pavlína Baslerová
  • PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Školní psycholog není rovněž součástí všech pedagogických sborů našich škol, i když jeho pozitivní přínos pro zajištění zdravého školního klimatu je nezpochybnitelný. Popis jeho činností je podrobně uveden v kapitole č. 8.