Katalog podpůrných opatření

6.11

ASISTENT PEDAGOGA

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Mgr. Jindřich Monček
  • PaedDr. Pavlína Baslerová
  • PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, který se účastní vzdělávání žáka se speciál­ními vzdělávacími potřebami a je do pedagogického týmu zařazen právě pouze v případě, kdy si to přítomnost tohoto žáka vyžaduje. Podrobnější popis činností asistenta pedagoga je uveden v kapitole č. 8.