Katalog podpůrných opatření

6.14

LITERATURA

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Mgr. Jindřich Monček
  • PaedDr. Pavlína Baslerová
  • PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

1. BARTOŇOVÁ, M. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6560-4.

2. Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání. (Sp. zn.: 166/2010/DIS/JŠK, ze dne 8. 12. 2010).

3. PANČOCHA, K.; SLEPIČKOVÁ, L. Aktéři školní inkluze. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6688-5.

4. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

5. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a karierním systému pedagogických pracovníků, v platném znění.

6. Zákoník práce, předpis č. 262/2006 Sb., v platném znění.

7. KOLEKTIV AUTORŮ. Metodika práce s Katalogem podpůrných opatření pro žáky se sociál­ním znevýhodněním. Olomouc: UP, 2015.

8. SLEPIČKOVÁ, L.; PANČOCHA, K. et al. Aktéři školní inkluze. Brno: MU, 2013.