Katalog podpůrných opatření

6.9

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
  • Mgr. Jindřich Monček
  • PaedDr. Pavlína Baslerová
  • PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

Školní speciální pedagog není bohužel v současné době obligatorním členem pedagogického sboru. Popis jeho činností je podrobně uveden v kapitole č. 8.